Er zijn 32 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

45- en 55-plussers aan de slag in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 46.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 44.700 met een WW-uitkering). Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Branchegerichte dienstverlening in 2012

Ook in 2012 houden we weer Brancheweken. Daarbij investeren we in die branches en in die werkgevers waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer jonggehandicapten aan het werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. Hiermee liggen we op schema om onze doelstelling van 5.250 plaatsingen in 2012 te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenanten in 2012

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers, met brancheverenigingen én met voetbalclubs convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Banen voor Wajongers in Oost-Brabant

Het convenant om in Noordoost- en Zuidoost-Brabant in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers heeft de einddatum bereikt. Inmiddels zijn 104 Wajongers geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wajongwerkt.nl in 2012

Op de website Wajongwerkt.nl kunnen werkzoekende Wajongers en werkgevers elkaar zonder tussenkomst van UWV vinden. Eind augustus 2012 werden via de website 580 vacatures aangeboden en waren er 1.483 cv’s geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Project Slotervaartziekenhuis in 2012

Er is veel belangstelling voor het project waarin we met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de Universiteit Maastricht onderzoeken hoe door aanpassing van werkprocessen in de zorg meer eenvoudige functies voor Wajongers kunnen ontstaan.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Netwerktegoedkaart voor Wajongers

We willen Wajongers op allerlei manieren helpen om een baan te vinden. Daarbij doen we ook een beroep op netwerken. We zijn een pilot gestart waarbij we Wajongers in contact brengen met werkende professionals.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

WerkgeversServicepunten in 2012

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. Eind juni hebben VNG, UWV en SZW overeenstemming bereikt over hoe we de 35 arbeidsmarktregio’s gaan ondersteunen vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Project Impuls Regionale Samenwerking Zorg

Per 1 juli 2012 is het project Impuls Regionale Samenwerking Zorg succesvol afgesloten. In dit project hebben diverse partijen intensief samengewerkt om een extra impuls te geven aan de regionale samenwerking in de zorg.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag