Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven

In de eerste acht maanden van 2012 liepen zeven onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven. Daarnaast hebben we onderzoekswaardige meldingen ontvangen over mogelijke fraude door nog andere jobcoach- en/of re-integratiebedrijven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer jonggehandicapten aan het werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. Hiermee liggen we op schema om onze doelstelling van 5.250 plaatsingen in 2012 te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenanten in 2012

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers, met brancheverenigingen én met voetbalclubs convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Banen voor Wajongers in Oost-Brabant

Het convenant om in Noordoost- en Zuidoost-Brabant in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers heeft de einddatum bereikt. Inmiddels zijn 104 Wajongers geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wajongwerkt.nl in 2012

Op de website Wajongwerkt.nl kunnen werkzoekende Wajongers en werkgevers elkaar zonder tussenkomst van UWV vinden. Eind augustus 2012 werden via de website 580 vacatures aangeboden en waren er 1.483 cv’s geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Netwerktegoedkaart voor Wajongers

We willen Wajongers op allerlei manieren helpen om een baan te vinden. Daarbij doen we ook een beroep op netwerken. We zijn een pilot gestart waarbij we Wajongers in contact brengen met werkende professionals.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 1.179 re-integratietrajecten- en –diensten succesvol afgesloten met een baan. Vanaf 2012 is er geen re-integratie budget meer voor WW-uitkeringsgerechtigden, we kunnen uitsluitend nog trajecten inkopen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Resultaten IRO in 2012

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. In de eerste acht maanden van 2012 2012 rondden in totaal 14.373 klanten hun IRO-traject af (7.153 werklozen en 7.220 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Beheersing re-integratiebudgetten 2012

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in de eerste acht maanden van 2012 uitgekomen op € 49,5 miljoen. Tot en met augustus is aan vóór 2012 gestarte WW-trajecten € 15,3 miljoen uitgegeven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Taskforce Wajong werkt!

Ons doel is om in 2013 en 2014 steeds meer Wajongers aan het werk te helpen. We streven naar 6.500 plaatsingen in 2013, oplopend tot 10.000 plaatsingen in 2015. Om dit te ondersteunen, is een taskforce Wajong aan de slag gegaan onder de projectnaam ‘Wajong werkt!’.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag