Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Plaatsingssubsidie in 2012

De pilot waarbij vmbo-scholen subsidie konden aanvragen om leerlingen bij een reguliere werkgever te plaatsen, is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat plaatsingssubsidie geen motiverende rol speelt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn onlangs een strategisch partnership aangegaan. Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken we aan betere ondersteuning van jongeren op de werkvloer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Leerwerkloketten in 2012

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie zal de financiële ondersteuning in 2013 en 2014 continueren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer jonggehandicapten aan het werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. Hiermee liggen we op schema om onze doelstelling van 5.250 plaatsingen in 2012 te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Project Impuls Regionale Samenwerking Zorg

Per 1 juli 2012 is het project Impuls Regionale Samenwerking Zorg succesvol afgesloten. In dit project hebben diverse partijen intensief samengewerkt om een extra impuls te geven aan de regionale samenwerking in de zorg.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 168.100 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Jongeren aan het werk

Eind 2011 stonden er 55.000 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, nagenoeg evenveel als eind 2010. In 2011 zijn 54.000 jongeren aan het werk gegaan, 39.000 van hen hadden een WW-uitkering.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Leerwerkloketten

Sinds medio 2010 functioneren in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland een of meer Leerwerkloketten. Uit een evaluatie blijkt dat gemeenten, bedrijven, werknemers en werkzoekenden er tevreden over zijn.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Plaatsingssubsidie

In de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 is een pilot gehouden bij scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs om leerlingen met een integrale leerachterstand, te ontwikkelen richting werk.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag