Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Overtredingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we onder andere 28.200 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld en 37.600 overtredingen van de inspanningsplicht.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanscherpen nalevingscommunicatie in 2012

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. In 2012 hebben wij ook onze actieve deelname aan de nalevingscampagne 'Weet hoe het zit' voortgezet.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB in 2012

Als een WWB-of WIJ-klant van de gemeente aangeeft niet te kunnen werken door sociaal-medische beperkingen, kan de gemeente UWV vragen een participatieadvies op te stellen. Ook voor de Sociale Verzekeringsbank verzorgen we sociaal-medische adviezen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wsw-indicatiestelling in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 17.657 Wsw-aanvragen ontvangen en 17.831 beschikkingen afgegeven

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Branchegerichte dienstverlening in 2012

Ook in 2012 houden we weer Brancheweken. Daarbij investeren we in die branches en in die werkgevers waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn onlangs een strategisch partnership aangegaan. Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken we aan betere ondersteuning van jongeren op de werkvloer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Leerwerkloketten in 2012

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie zal de financiële ondersteuning in 2013 en 2014 continueren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

WerkgeversServicepunten in 2012

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. Eind juni hebben VNG, UWV en SZW overeenstemming bereikt over hoe we de 35 arbeidsmarktregio’s gaan ondersteunen vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

UWV en de G4 zijn op het ogenblik in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met als doel om gezamenlijk tot een landelijk backofficemodel te komen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag