Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Digitaal rechercheren in 2012

In april 2012 is UWV gestart met twee pilots die gebruik maken van het Internet Recherche & Onderzoek Netwerk. Hiermee is het mogelijk het internet en social media te scannen op risico's van uitkeringsfraude.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we onder andere 28.200 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld en 37.600 overtredingen van de inspanningsplicht.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanscherpen nalevingscommunicatie in 2012

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. In 2012 hebben wij ook onze actieve deelname aan de nalevingscampagne 'Weet hoe het zit' voortgezet.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gebruik gegevens Polisadministratie in 2012

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen. We leveren de gegevens ook aan andere partijen, tot en met augustus deden we dat 879.000 keer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV, Belastingdienst en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op het gebied van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werking Loonaangifteketen 2011

De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijke normenkader van UwV en Belastingdienst..De tabel toont welke resultaten zijn behaald in 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Tijdigheid gegevensleveringen in 2012

UWV levert uit de Polisadministratie gegevens aan derden zoals Gemeentelijke Sociale Diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De tabel toont de tijdigheid van de gegevensleveringen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen

In 2011 hebben we 45.000 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld, waarvan we er 37.000 met een boete hebben bestraft. De schadelast van deze overtredingen was bijna € 64 miljoen, met een boetebedrag van € 5,8 miljoen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Digitaal rechercheren

UWV neemt deel aan het zogeheten IRN-project (Internet Recherche & Onderzoek Netwerk). Dat stelt ons in staat om op internet en social media vrijwel onzichtbaar en anoniem te speuren naar signalen van moedwillige overtreding van regels.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan 24,5 miljoen inkomensverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. Sinds 2011 leveren we gegevens aan pensioenuitvoerders via een eigen nieuw webportaal.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag