Er zijn 20 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Digitaal rechercheren in 2012

In april 2012 is UWV gestart met twee pilots die gebruik maken van het Internet Recherche & Onderzoek Netwerk. Hiermee is het mogelijk het internet en social media te scannen op risico's van uitkeringsfraude.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

De werkloosheid is als gevolg van de economische crisis gestegen, in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 18 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord fors bezuinigen. Zo wordt het budget van UWV WERKbedrijf gehalveerd. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling e-dienstverlening werkzoekenden

Als gevolg van de bezuinigingen zijn er minder mogelijkheden voor persoonlijke coaching. Daarom bouwen we in hoog tempo e-dienstverlening voor WW-klanten op. De ontwikkeling van het e-dienstverleningsconcept gaat zeker tot en met 2015 duren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling personeelsbestand in 2012

Vergeleken met eind 2011 is het aantal medewerkers gedaald met 212 medewerkers (29 fte’s). Op 1 september 2012 hadden we 19.317 medewerkers (16.616 fte’s) in dienst. Inmiddels is onder invloed van de economische crisis weer sprake van een stijging van het aantal medewerkers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Risicobeheersing 2012

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. We onderkennen de volgende punten als belangrijkste risico's met betrekking tot beleidsprioriteiten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werken aan integriteit 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 137 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 71 onderzoeken gestart en werden 80 zaken afgesloten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Extra maatregelen op het gebied van integriteit

We hebben in de eerste acht maanden van 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit bij onze organisatie verder te verbeteren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gegevensbeveiliging in 2012

Voor 2012 zijn drie focuspunten op het gebied van beveiliging & privacy vastgesteld: autorisatiebeheer, bewustwording en digitalisering.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gewenning aan e-dienstverlening

Voor werkzoekenden die niet-digivaardig zijn, organiseren we inloopmiddagen op de Werkpleinen en workshops. Met extra budget van SZW kunnen we tot en met 2014 nog eens ruim 200 extra mensen inzetten voor de begeleiding van minder digivaardigen op de Werkpleinen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag