Er zijn 19 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

De werkloosheid is als gevolg van de economische crisis gestegen, in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 18 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 53.100 mensen beoordeeld die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast hebben zij 20.600 mensen herbeoordeeld.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde in 2012

Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Verder staat in de komende vier jaar staat ontwikkeling van de academische werkplaatsen centraal.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum in 2012

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) omvat inmiddels elf afgesloten onderzoeken.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling personeelsbestand in 2012

Vergeleken met eind 2011 is het aantal medewerkers gedaald met 212 medewerkers (29 fte’s). Op 1 september 2012 hadden we 19.317 medewerkers (16.616 fte’s) in dienst. Inmiddels is onder invloed van de economische crisis weer sprake van een stijging van het aantal medewerkers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Divers personeelsbestand in 2012

We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werken aan integriteit 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 137 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 71 onderzoeken gestart en werden 80 zaken afgesloten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Extra maatregelen op het gebied van integriteit

We hebben in de eerste acht maanden van 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit bij onze organisatie verder te verbeteren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Personeelsverloop tot en met 2011

Op 31 december 2011 hadden we 19.529 medewerkers (16.645 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers 2011

Tot en met 31 december 2011 is aan 3.487 medewerkers boventalligheid aangezegd. De tabel toont welke oplossingen voor hen gevonden zijn.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag