Verfijn hieronder op onderwerp help Verwijder uw selectie(s)

Type informatie

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven

In de eerste acht maanden van 2012 liepen zeven onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven. Daarnaast hebben we onderzoekswaardige meldingen ontvangen over mogelijke fraude door nog andere jobcoach- en/of re-integratiebedrijven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werken aan integriteit 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 137 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 71 onderzoeken gestart en werden 80 zaken afgesloten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Extra maatregelen op het gebied van integriteit

We hebben in de eerste acht maanden van 2012 een aantal maatregelen getroffen om de integriteit bij onze organisatie verder te verbeteren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Fraudes met medische diagnoses

In 312 gevallen herbeoordeelt UWV toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werken aan integriteit

In 2011 ontvingen we 177 signalen van mogelijke schending van de integriteit; er zijn 112 onderzoeken gestart en 104 zaken zijn afgesloten. We hebben in 2011 een aantal extra maatregelen genomen om de integriteit verder te verbeteren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Intrekking erkenning jobcoachbedrijf

UWV heeft eind 2011 de erkenning van een jobcoachorganisatie ingetrokken en aangifte gedaan bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Samenwerken op het gebied van integriteit

UWV streeft ernaar om op het gebied van integriteit zoveel mogelijk samen te werken, in het bijzonder met overheidsinstanties. We leveren specifieke capaciteit en kennis aan organisaties die met een integriteitkwestie bezig zijn.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Integriteitrisico’s managen

Om integriteitrisico’s tijdig te onderkennen, analyseren we voortdurend ontwikkelingen in de maatschappij en in onze organisatie. Voor onderkende risico’s stellen we beheersmaatregelen vast.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag