Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Beheersing re-integratiebudgetten 2012

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in de eerste acht maanden van 2012 uitgekomen op € 49,5 miljoen. Tot en met augustus is aan vóór 2012 gestarte WW-trajecten € 15,3 miljoen uitgegeven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord fors bezuinigen. Zo wordt het budget van UWV WERKbedrijf gehalveerd. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling e-dienstverlening werkzoekenden

Als gevolg van de bezuinigingen zijn er minder mogelijkheden voor persoonlijke coaching. Daarom bouwen we in hoog tempo e-dienstverlening voor WW-klanten op. De ontwikkeling van het e-dienstverleningsconcept gaat zeker tot en met 2015 duren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

UWV en de G4 zijn op het ogenblik in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), met als doel om gezamenlijk tot een landelijk backofficemodel te komen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling personeelsbestand in 2012

Vergeleken met eind 2011 is het aantal medewerkers gedaald met 212 medewerkers (29 fte’s). Op 1 september 2012 hadden we 19.317 medewerkers (16.616 fte’s) in dienst. Inmiddels is onder invloed van de economische crisis weer sprake van een stijging van het aantal medewerkers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Huisvesting in 2012

Het aantal panden van UWV is afgenomen van 161 eind 2011 naar 136 eind augustus 2012, vooral door het afstoten van panden van UWV WERKbedrijf. Het aantal vierkante meters daalde met 34.000 tot 465.300.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Pilot ProPom

We voeren sinds april 2011 bij zeven vestigingen een pilot uit waarin we sec sturen op beperking van de uitkeringslasten WW.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Budget

Het budget voor de uitvoeringskosten zal in een periode van 10 jaar vrijwel halveren, van bijna € 2.600 miljoen in 2005 naar ruim € 1.300 miljoen in 2015.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 14.229 re-integratie trajecten voor arbeidsbeperkten gestart, dat zijn er 4.635 meer dan in 2011 (9.594).

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

Als gevolg van de bezuinigingen zien we ons gedwongen ons terug te trekken van 67 Werkpleinen. De samenwerking met gemeenten verandert van karakter.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag