Er zijn 41 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verbeteren ZW-Arborol in 2012

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde in 2012

Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Verder staat in de komende vier jaar staat ontwikkeling van de academische werkplaatsen centraal.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum in 2012

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) omvat inmiddels elf afgesloten onderzoeken.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn onlangs een strategisch partnership aangegaan. Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken we aan betere ondersteuning van jongeren op de werkvloer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Internet belangrijkste kanaal

We gaan niet alleen over op e-dienstverlening voor werkzoekenden, we bieden steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden via het internet. Om te beginnen voor WW-klanten gaan we het internet als belangrijkste communicatiekanaal positioneren en het gebruik van andere kanalen ontmoedigen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling e-dienstverlening werkzoekenden

Als gevolg van de bezuinigingen zijn er minder mogelijkheden voor persoonlijke coaching. Daarom bouwen we in hoog tempo e-dienstverlening voor WW-klanten op. De ontwikkeling van het e-dienstverleningsconcept gaat zeker tot en met 2015 duren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Speciale klantteams in 2012

We hebben speciale klantteams ingesteld die in actie komen als klanten buiten hun eigen schuld in ernstige problemen dreigen te komen. Sinds januari 2012 zijn 325 interventies gepleegd om situaties van klanten die in ernstige problemen verkeren, op te lossen

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

WerkgeversServicepunten in 2012

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. Eind juni hebben VNG, UWV en SZW overeenstemming bereikt over hoe we de 35 arbeidsmarktregio’s gaan ondersteunen vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gebruik gegevens Polisadministratie in 2012

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen. We leveren de gegevens ook aan andere partijen, tot en met augustus deden we dat 879.000 keer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag