45- en 55-plussers aan de slag in 2012

print

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 46.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 44.700 met een WW-uitkering).

55-plussers komen nog moeilijker aan de slag. Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we dan ook specifiek aandacht aan 55-plussers. In de eerste acht maanden van 2012 hebben 14.000 werkzoekende 55-plussers werk gevonden, ruim 13. 300 van hen hadden een WW-uitkering. Speciaal aangestelde werkcoaches, grotendeels zelf 55-plusser, zorgen voor de begeleiding van deze groep.

Om oudere werknemers aan het werk te helpen bieden we hulp bij het gericht zoeken naar een kansrijke vacature en brengen we werkzoekenden in contact met werkgevers, bijvoorbeeld via speedmeets, banenmarkten en netwerkbijeenkomsten. Vooroordelen over oudere werknemers blijken vaak te verdwijnen als een werkgever in contact komt met een enthousiaste oudere werkzoekende. Ook bieden we oudere werkzoekenden competentietests om na te gaan wat hun kansen zijn in een andere branche, of als zelfstandig ondernemer. We trainen hen om zichzelf goed te presenteren, om effectief te solliciteren en hun netwerkvaardigheden te vergroten. Startende zelfstandigen kunnen ook ondersteuning krijgen bij het opzetten van hun bedrijf. Verder zijn er netwerkgroepen van oudere werkzoekenden. Deelnemers wisselen daar ervaringen met elkaar uit en ondersteunen elkaar bij het zoeken naar werk. Daarbij maken zij gebruik van elkaars netwerken benaderen ze gezamenlijk werkgevers. In de eerste acht maanden van 2012 hebben 4.019 werkzoekende 55-plussers deelgenomen aan netwerkgroepen.

We meten op twee momenten, op 1 juli en op 1 januari, hoeveel van de klanten die hebben deelgenomen aan netwerkgroepen inmiddels het werk hebben hervat. Van de werkzoekenden die gedurende de zes maanden daarvoor een netwerkbijeenkomst hadden bijgewoond, had op 1 juli ruim 20 procent een baan gevonden. 726 van hen vonden een betaalde baan en 11 zijn gestart als zelfstandige. Onze klanten waarderen deze dienstverlening met een 7,9.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Anne Koornstra (57), zat een jaar zonder werk
Anne Koornstra (57), zat een jaar zonder werk