Er zijn 38 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

45- en 55-plussers aan de slag in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 46.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 44.700 met een WW-uitkering). Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkm@p voor alle WW'ers. 75 procent van de WW’ers maakt inmiddels gebruik van de Werkmap.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Branchegerichte dienstverlening in 2012

Ook in 2012 houden we weer Brancheweken. Daarbij investeren we in die branches en in die werkgevers waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Leerwerkloketten in 2012

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie zal de financiële ondersteuning in 2013 en 2014 continueren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Beheersing re-integratiebudgetten 2012

De uitgaven voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn in de eerste acht maanden van 2012 uitgekomen op € 49,5 miljoen. Tot en met augustus is aan vóór 2012 gestarte WW-trajecten € 15,3 miljoen uitgegeven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gevolgen van de bezuinigingen voor onze dienstverlening

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord fors bezuinigen. Zo wordt het budget van UWV WERKbedrijf gehalveerd. Hierdoor zien wij ons gedwongen onze dienstverlening te concentreren op 30 vestigingen en de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand te automatiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling e-dienstverlening werkzoekenden

Als gevolg van de bezuinigingen zijn er minder mogelijkheden voor persoonlijke coaching. Daarom bouwen we in hoog tempo e-dienstverlening voor WW-klanten op. De ontwikkeling van het e-dienstverleningsconcept gaat zeker tot en met 2015 duren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Project Impuls Regionale Samenwerking Zorg

Per 1 juli 2012 is het project Impuls Regionale Samenwerking Zorg succesvol afgesloten. In dit project hebben diverse partijen intensief samengewerkt om een extra impuls te geven aan de regionale samenwerking in de zorg.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Taskforce Wajong werkt!

Ons doel is om in 2013 en 2014 steeds meer Wajongers aan het werk te helpen. We streven naar 6.500 plaatsingen in 2013, oplopend tot 10.000 plaatsingen in 2015. Om dit te ondersteunen, is een taskforce Wajong aan de slag gegaan onder de projectnaam ‘Wajong werkt!’.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gewenning aan e-dienstverlening

Voor werkzoekenden die niet-digivaardig zijn, organiseren we inloopmiddagen op de Werkpleinen en workshops. Met extra budget van SZW kunnen we tot en met 2014 nog eens ruim 200 extra mensen inzetten voor de begeleiding van minder digivaardigen op de Werkpleinen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag