Er zijn 31 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

45- en 55-plussers aan de slag in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 46.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 44.700 met een WW-uitkering). Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn onlangs een strategisch partnership aangegaan. Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken we aan betere ondersteuning van jongeren op de werkvloer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Leerwerkloketten in 2012

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie zal de financiële ondersteuning in 2013 en 2014 continueren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wajongwerkt.nl in 2012

Op de website Wajongwerkt.nl kunnen werkzoekende Wajongers en werkgevers elkaar zonder tussenkomst van UWV vinden. Eind augustus 2012 werden via de website 580 vacatures aangeboden en waren er 1.483 cv’s geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

WerkgeversServicepunten in 2012

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. Eind juni hebben VNG, UWV en SZW overeenstemming bereikt over hoe we de 35 arbeidsmarktregio’s gaan ondersteunen vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

UWV Telefonie in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 heeft ons Klanten Contactcentrum 4,8 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, dat is 7,8 procent minder dan in dezelfde periode in 2011 (5,2 miljoen). 82 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Project Impuls Regionale Samenwerking Zorg

Per 1 juli 2012 is het project Impuls Regionale Samenwerking Zorg succesvol afgesloten. In dit project hebben diverse partijen intensief samengewerkt om een extra impuls te geven aan de regionale samenwerking in de zorg.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Digitale dienstverlening voor werkgevers

Het is ons streven dat de klantcontacten van https://du2011uwv.facetbase.nl/#werkgevers met UWV in 2015 voor 70 procent digitaal verlopen. We zullen daarom de komende tijd werkgevers en hun intermediairs op allerlei manieren aanmoedigen om de overstap van papier naar digitaal te maken.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2011 op het gebied van re-integratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag