Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

WerkgeversServicepunten in 2012

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, biedt UWV hen één landelijk en 30 regionale WerkgeversServicepunten. Eind juni hebben VNG, UWV en SZW overeenstemming bereikt over hoe we de 35 arbeidsmarktregio’s gaan ondersteunen vanuit de 30 regionale WerkgeversServicepunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

UWV Telefonie in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 heeft ons Klanten Contactcentrum 4,8 miljoen telefonische klantvragen ontvangen, dat is 7,8 procent minder dan in dezelfde periode in 2011 (5,2 miljoen). 82 procent van de bellers kreeg direct en naar tevredenheid antwoord.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verbeterplannen na rapport Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. UWV trekt lering uit het rapport. De afgelopen periode hebben we de dienstverlening op een aantal punten verbeterd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Cliëntenraden in 2012

Met de Centrale Cliëntenraad en met de Districtsraden hebben we onder meer gesproken over de invoering van e-dienstverlening. We inventariseren hoe de raden betrokken willen worden bij de verdere ontwikkeling en uitrol van de e-dienstverlening.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal ontvangen klachten 2011

In 2011 hebben we 9.086 klachten ontvangen, dat zijn er 1.463 minder dan in 2010. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal afgehandelde klachten 2011

In 2011 zijn in totaal 9.130 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klachtsoorten 2011

UWV ontving in 2011 bijna 9.100 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie is gegeven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Waardering klanttevredenheid 2011

We meten de algehele klanttevredenheid drie keer per jaar met de Klantgerichtheidmonitor, zowel regionaal als landelijk. De tabel toont de rapportcijfers die uitkeringsgerechtigden en werkgevers ons geven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klanttevredenheid geïntegreerde dienstverlening 2011

Op de Werkpleinen boden UWV en gemeenten steeds meer in 2011 geïntegreerde dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Als gevolg van de bezuinigingen gaat dat veranderen. De tabel toont de rapportcijfers die werkzoekenden en werkgevers ons toekenden.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klachtenintensiteit 2011

We zetten het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal uitkeringsbeslissingen. De uitkomst daarvan geeft de klachtintensiteit weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag