Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Aanvragen WIA en nieuwe Wajong in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we iets minder aanvragen voor de WIA- en iets meer voor de n-Wajong dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verbeteren ZW-Arborol in 2012

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB in 2012

Als een WWB-of WIJ-klant van de gemeente aangeeft niet te kunnen werken door sociaal-medische beperkingen, kan de gemeente UWV vragen een participatieadvies op te stellen. Ook voor de Sociale Verzekeringsbank verzorgen we sociaal-medische adviezen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben onze verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen 53.100 mensen beoordeeld die een beroep deden op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast hebben zij 20.600 mensen herbeoordeeld.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wsw-indicatiestelling in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 17.657 Wsw-aanvragen ontvangen en 17.831 beschikkingen afgegeven

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde in 2012

Het nieuwe onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is opgesteld op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen. Verder staat in de komende vier jaar staat ontwikkeling van de academische werkplaatsen centraal.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum in 2012

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) omvat inmiddels elf afgesloten onderzoeken.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Fraudes met medische diagnoses

In 312 gevallen herbeoordeelt UWV toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

UWV-Zomercongres

Tijdens het goed bezochte UWV Zomercongres bogen de bezoekers zich over de vraag hoe voorkomen kan worden dat mensen met psychische klachten ‘outsiders’ worden.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Voorkomen van uitkeringsinstroom 2011

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag