Er zijn 12 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Bezwaren afhandelen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 56.600 bezwaren ingediend., ruim 6 procent meer dan verwacht. In deze periode zijn 49 nieuwe medation-trajecten gestart.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verbeterplannen na rapport Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. UWV trekt lering uit het rapport. De afgelopen periode hebben we de dienstverlening op een aantal punten verbeterd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal ontvangen klachten 2011

In 2011 hebben we 9.086 klachten ontvangen, dat zijn er 1.463 minder dan in 2010. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal afgehandelde klachten 2011

In 2011 zijn in totaal 9.130 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klachtsoorten 2011

UWV ontving in 2011 bijna 9.100 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie is gegeven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klachtenintensiteit 2011

We zetten het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal uitkeringsbeslissingen. De uitkomst daarvan geeft de klachtintensiteit weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal ontvangen klachten in 2012

We ontvingen in de eerste acht maanden van 2012 ruim 5.600 klachten: 9 procent minder dan in de eerste acht maanden van 2011. De tabel laat de aantallen ontvangen klachten zien sinds 2005.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal afgehandelde klachten in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we ruim 5.700 klachten afgehandeld. De tabel toont met welk resultaat dat gebeurde.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klachtsoorten in 2012

UWV ontving in de eerste acht maanden van 2012 ruim 5.600 klachten. Klanten klagen vooral dat er onjuiste, tegenstrijdige of te weinig informatie is gegeven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Resulaten project herbeoordeling zelfstandigen

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De commissie adviseerde UWV bij het nemen van beslissingen over de bezwaren van zzp'ers die vóór 2007 waren geconfronteerd met een boete of terugvordering voor het opgeven van te weinig gewerkte uren. De tabel geeft de resultaten weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag