Er zijn 75 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Plaatsingssubsidie in 2012

De pilot waarbij vmbo-scholen subsidie konden aanvragen om leerlingen bij een reguliere werkgever te plaatsen, is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat plaatsingssubsidie geen motiverende rol speelt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verbeteren ZW-Arborol in 2012

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

45- en 55-plussers aan de slag in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 46.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 44.700 met een WW-uitkering). Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkm@p voor alle WW'ers. 75 procent van de WW’ers maakt inmiddels gebruik van de Werkmap.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Branchegerichte dienstverlening in 2012

Ook in 2012 houden we weer Brancheweken. Daarbij investeren we in die branches en in die werkgevers waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenant met SBB

UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) zijn onlangs een strategisch partnership aangegaan. Samen met een aantal Kenniscentra en CNV Jongeren werken we aan betere ondersteuning van jongeren op de werkvloer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Leerwerkloketten in 2012

Een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW wijst uit dat voortzetting van de Leerwerkloketten gewenst is. Het ministerie zal de financiële ondersteuning in 2013 en 2014 continueren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer jonggehandicapten aan het werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. Hiermee liggen we op schema om onze doelstelling van 5.250 plaatsingen in 2012 te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenanten in 2012

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers, met brancheverenigingen én met voetbalclubs convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag