Plaatsingssubsidie in 2012

print

Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen met een integrale leerachterstand, die veelal niet in staat zijn om een vmbo-diploma te halen. UWV wil stimuleren dat deze scholen hun leerlingen ontwikkelen richting werk, en nazorg bieden als ze aansluitend aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. We hebben een proef gedaan met scholen in Groningen, Gelderland, Utrecht en Zeeland. De scholen konden in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 een plaatsingscheque van € 500 aanvragen voor leerlingen die structureel functioneel beperkt zijn en, aansluitend op onderwijs of stage, een arbeidsovereenkomst van ten minste negentien uur kregen bij een reguliere werkgever, voor minimaal zes maanden. Bij een verlenging van het dienstverband met minstens zes maanden kon de school nog een keer een plaatsingscheque van € 500 aanvragen.

Inmiddels is de proef geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat plaatsingssubsidie geen positief effect heeft op het voorkomen van instroom in de Wajong en ook de overgang van school naar werk niet positief beïnvloedt. Scholen geven aan dat ze altijd het beste voor de leerling willen en dat ze alleen activiteiten inzetten richting het verkrijgen van betaald werk voor leerlingen die in hun ogen in staat zijn om betaald werk te verrichten. De subsidie speelt daarin geen motiverende rol. Daarbij komt dat de subsidie pas na plaatsing kan worden aangevraagd en bovendien niet structureel is.


Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag