Er zijn 25 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Tijdigheid eerste betaling 2011

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien vande eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011

Het percentage financiƫle fouten in de uitkeringslasten is gedaald tot 0,9 procent. Hiermee voldoet UWV aan de norm dat 99 procent van de uitkeringen rechtmatig moet zijn. Het UWV-brede percentage onzekerheden is gedaald tot 0,0 procent.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Klachtenintensiteit 2011

We zetten het aantal klachten over uitkeringsbeslissingen af tegen het aantal uitkeringsbeslissingen. De uitkomst daarvan geeft de klachtintensiteit weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WW tot en met augustus 2012

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 neemt het aantal WW-uitkeringen sinds de laatste maanden van 2011 weer toe. De tabel toont de ontwikkeling.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA tot en met augustus 2012

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden isde eerste acht maanden van 2012 met 14.600 gestegen tot 153.000 ; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAO tot en met augustus 2012

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2012 met 25.800 gedaald tot 418.100. De totale uitstroom was 27.400. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling Wajong tot en met augustus 2012

In de eerste acht maanden van 2012 stroomden in totaal 10.100 mensen de Wajong in, van wie 9.050 in de nieuwe Wajong en 1.060 in de oude Wajong. De tabel geeft de totale volumeontwikkeling van de Wajong (oud en nieuw) weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAZ tot en met augustus 2012

Het aantal WAZ-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2012 met 2.400 verder gedaald tot 23.600. De tabel toont de daling sinds 2003.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet tot en met 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 171.300 Ziektewet-uitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkrachten, werklozen en overige doelgroepen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Wazo tot en met augustus 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 86.800 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is minder dan in de eerste acht maanden van 2011 (88.500). De tabel toont de volumeontwikkeling van de Wazo.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag