Er zijn 25 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

De werkloosheid is als gevolg van de economische crisis gestegen, in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 18 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanvragen WIA en nieuwe Wajong in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we iets minder aanvragen voor de WIA- en iets meer voor de n-Wajong dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAO 2011

Het aantal WAO-uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 42.400 gedaald tot 443.900. De totale uitstroom was 45.500. De tabel toont de volumeontwikkeling van de WAO sinds 2003.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WIA 2011

Het aantal WIA-uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 28.300 gestegen tot 138.400; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling Wajong 2011

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe Wet Wajong ingevoerd. In 2011 is vrijwel alleen nog sprake van instroom in de nieuwe Wajong. De tabel geeft de totale volumeontwikkeling van de Wajong (oud en nieuw) weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2011

In 2011 zijn 273.400 Ziektewetuitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkachten, werklozen en overige doelgroepen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Wazo 2011

In 2011 hebben we 144.900 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is minder dan in 2010 (145.800). De tabel toont de volumeontwikkeling van de Wazo.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WW 2011

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 is het aantal WW-uitkeringsgerechtigden in 2011 met 6.200 gestegen tot 269.900. De tabel toont de ontwikkeling.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling Deeltijd-WW 2011

Bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies lijden, kunnen sinds 1 april 2009 een beroep doen op de regeling Deeltijd-WW. De regeling eindigt per 1 juli 2011. De tabel toont het aantal toekenningen en de uitgekeerde bedragen sinds 2009.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2011

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2011 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag