Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Digitaal rechercheren in 2012

In april 2012 is UWV gestart met twee pilots die gebruik maken van het Internet Recherche & Onderzoek Netwerk. Hiermee is het mogelijk het internet en social media te scannen op risico's van uitkeringsfraude.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we onder andere 28.200 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld en 37.600 overtredingen van de inspanningsplicht.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanscherpen nalevingscommunicatie in 2012

Om de naleving van regels te stimuleren, scherpen we de inhoud en toonzetting van onze klantcommunicatie aan. In 2012 hebben wij ook onze actieve deelname aan de nalevingscampagne 'Weet hoe het zit' voortgezet.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven

In de eerste acht maanden van 2012 liepen zeven onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven. Daarnaast hebben we onderzoekswaardige meldingen ontvangen over mogelijke fraude door nog andere jobcoach- en/of re-integratiebedrijven.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkm@p voor alle WW'ers. 75 procent van de WW’ers maakt inmiddels gebruik van de Werkmap.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Fraudes met medische diagnoses

In 312 gevallen herbeoordeelt UWV toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanwege mogelijk georganiseerde fraude en vervalste diagnoses.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenanten met politie en gemeenten

In de afgelopen jaren heeft UWV steeds meer handhavingsconvenanten afgesloten met politie en met gemeenten. In lijn hiermee is het aantal meldingen van mogelijke fraude dat vanuit deze convenanten wordt ontvangen, sterk gestegen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verkeerscontroles

Op verzoek van de minister nemen wij deel aan zes door de politie georganiseerde verkeerscontroles. Daarbij controleren we of uitkeringsgerechtigden betaalde werkzaamheden verrichten zonder dat dit bij UWV bekend is. Inmiddels hebben er drie controles plaatsgevonden.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Afgeronde passende werkaanboden (PaWa's) met intensieve dienstverlening

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend. Het doel van 5.000 PaWa’s is in 2011 ruim gehaald: sinds april 2011 zijn 6.047 PaWa’s gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen inlichtingenplicht 2011

Uitkeringsgerechtgden zijn verplicht elke verandering in hun situatie door te geven die van belang kan zijn voor hun uitkering. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde maatregelen en het schadebedrag.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag