Verfijn hieronder op onderwerp help Verwijder uw selectie(s)

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkm@p voor alle WW'ers. 75 procent van de WW’ers maakt inmiddels gebruik van de Werkmap.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Afgeronde passende werkaanboden (PaWa's) met intensieve dienstverlening

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend. Het doel van 5.000 PaWa’s is in 2011 ruim gehaald: sinds april 2011 zijn 6.047 PaWa’s gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen inspanningsverplichtingen 2011

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van inspanningsverplichtingen en van opgelegde maatregelen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Overtredingen inspanningsverplichtingen in 2012

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van inspanningsverplichtingen en van opgelegde maatregelen voor de eerste acht maanden van 2012.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Passend werkaanbod in 2012

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, is in principe alle arbeid passend. In de eerste acht maanden van 2012 kregen 4.432 klanten een passend werkaanbod met intensieve dienstverlening.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Resulaten project herbeoordeling zelfstandigen

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk heeft eind mei 2012 zijn eindverslag aangeboden aan het ministerie van SZW. De commissie adviseerde UWV bij het nemen van beslissingen over de bezwaren van zzp'ers die vóór 2007 waren geconfronteerd met een boete of terugvordering voor het opgeven van te weinig gewerkte uren. De tabel geeft de resultaten weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag