Verfijn hieronder op onderwerp help Verwijder uw selectie(s)

Activiteit

Type informatie

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Gebruik gegevens Polisadministratie in 2012

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen dienstverbanden geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen. We leveren de gegevens ook aan andere partijen, tot en met augustus deden we dat 879.000 keer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Samenwerking UWV en Belastingdienst in de loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het samenwerkingsverband van UWV, Belastingdienst en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op het gebied van de heffing van belasting en premies en het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens over dienstverbanden, lonen, verzekeringsplicht en premieplicht.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werking Loonaangifteketen 2011

De werking van de loonaangifteketen wordt bepaald aan de hand van het gezamenlijke normenkader van UwV en Belastingdienst..De tabel toont welke resultaten zijn behaald in 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Tijdigheid gegevensleveringen in 2012

UWV levert uit de Polisadministratie gegevens aan derden zoals Gemeentelijke Sociale Diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De tabel toont de tijdigheid van de gegevensleveringen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gegevensleveringen uit de Polisadministratie

UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden. Verreweg de meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd; 7,6 procent wordt handmatig uitgevoerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Inkomstenverhoudingen in de Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan circa 19 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen burgers.De tabel geeft weer om hoeveel lonen, uitkeringen en pensioenen het gaat.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aantal SUWINet-bevragingen

De tabel geeft weer hoeveel keer overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze Polisadministratie hebben ingezien.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

In onze Polisadministratie staan 24,5 miljoen inkomensverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. Sinds 2011 leveren we gegevens aan pensioenuitvoerders via een eigen nieuw webportaal.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Robuustere loonaangifteketen

Na het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen per 2010, wordt nu gewerkt aan een robuustere keten. Inmiddels zijn verschillende initiatieven ontplooid om de polisadministratie door te kunnen ontwikkelen tot basisregistratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag